ZARZĄDZENIE NR 0050.112.2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA TULISZKÓW
z dnia 26 listopada 2021 r.
w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Ogorzelczynie