UCHWAŁA NR 0007.62.2021 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE
z dnia 23 listopada 2021 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków