UCHWAŁA NR 0007.60.2021 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE
z dnia 23 listopada 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2021 rok