UCHWAŁA NR 0007.59.2021 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE
z dnia 23 listopada 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki gługoterminowej na wyprzedzające finansowanie na realizacje operacji: "Budowa drogi gminnej nr 667081P Ogorzelczyn - Osada leśna Ogorzelczyn - Grzymiszew" realizowanej w ramach Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego