ZARZĄDZENIE NR 0050.107.2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA TULISZKÓW
z dnia 15 listopada 2021 r.
w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2022 rok