KONSULTACJE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

 

Uwagi do projektu można zgłaszać w terminie od 10.11.2021 do 18.11.2021 r.