Posiedzenia komisji:

- 27.10.2021r. sala 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie – wspólne posiedzenie stałych komisji

- 28.10.2021r. – sala 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie - Komisja Rewizyjna