ZARZĄDZENIE NR 0050.88.2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA TULISZKÓW
z dnia 1 października 2021 r.

w sprawie określenia wysokości czynszu dzierżawnego w 2021 roku.