Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewniania  udziału społeczeństwa  w opracowywaniu projektów dokumentów zmiany uchwał w sprawie wprowadzenia ograniczeń  lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.