Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji  o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości.