Obwieszczenie Starosty Tureckiego z dnia 27 września 2021 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej nr 667043P w ramach zadania: "Budowa drogi Kiszewy-Kolonia"