Zapytanie ofertowe pn.“Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie filii Przedszkola im. Kubusia puchatka w Tuliszkowie wraz z zagospodarowaniem terenu”