Obwieszczenie Starosty Tureckiego z dnia 3 września 2021 roku o wydaniu decyzji Starosty Tureckiego nr 6/21 w sprawie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla zadania: przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 667104P w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Wróblina - Niwy"