Projekt uchwał na XLIII sesję Rady Miejskiej w Tuliszkowie w dniu 14.09.2021 r.