Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód w Kole.