Apel nr 1/2021 Rady Miejskiej w tuliszkowie z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie poparcia inicjatywy ustanowienia dnia 27 grudnia świętem państwowym.