Obwieszczenie Starosty Tureckiego z dnia 23 lipca 2021 roku o wydaniu decyzji Starosty Tureckiego nr 5/21 w sprawie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla zadania: budowa drogi gminnej nr 667047P w ramach zadania pod nazwą: "Budowa drogi Kiszewy - Budki".