Obwieszczenie Starosty Tureckiego z dnia 27 lipca 2021 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej 667081P Ogorzelczyn - Osada Leśna, Ogorzelczyn - Grzymiszew wraz z odwodnieniem"