Obwieszczenie Starosty Tureckiego

z dnia 22 lipca 2021 roku

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 667104P w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Wróblina - Niwy"