ZARZĄDZENIE NR 0050.64.2021
BURMISTRZA GMINY I MIASTA TULISZKÓW
z dnia 22 lipca 2021 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych
kwotach dochodów i wydatków na 2021 rok