ZARZĄDZENIE NR 0050.63.2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA TULISZKÓW
z dnia 22 lipca 2021 r.

 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2021 rok.