Obwieszczenie Starosty Tureckiego

z dnia 20 lipca 2021 roku

o wydaniu decyzji Starosty Tureckiego nr 4/21 w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla zadania: budowa drogi gminnej nr 667072P wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową oraz budową oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Budowa łącznika pomiędzy DK 72, a drogą powiatową Tuliszków - Wróblina"