Obwieszczenie Dyrektora  Zarządu  Zlewni  Wód  Polskich w Kole droga Kiszewy- Kolonia.