Projekty uchwał na XL sesję Rady Miejskiej w Tuliszkowie w dniu 24.06.2021 r.