Zawiadomienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie  wydania pozwolenia na prowadzenie archeologicznych badań powierzchniowych w związku z planowaną budową obwodnicy Grzymiszewa w ciagu drogi krajowej nr 72, gmina Tuliszków, powiat turecki, województwo wielkopolskie.