Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku.