Wniosek o wydanie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie uwarunkowań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla punktu zbierania odpadów, w tym złomu w miejscowości Ogorzelczyn, powiat turecki, woj. Wielkopolskie na części działki ewid. nr 208”