Obwieszeczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

o wydanie decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia :

Budowa gazociągu DN 200,MOP 6,3MPa na terenie gminy Stare Miasto odcinek

od wpięcia do rpj. gazociągu w msc. Nowy Świat do Centrum Logistycznego w Żdżarach.