Obwieszczenie Starosty Tureckiego

 o wszczęciu postępowania administarcyjnego w sprawie wydania

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę

drogi gminnej nr 667072P wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową

oraz budową oświtlenia ulicznego w ramach zadania pn. Budowa łacznika pomiędzy DK72,

 a drogą powiatową Tuliszków- Wróblina"