Obwieszczenie Starosty Tureckiego z dnia 13 maja 2021 roku o odmowie wydania decyzji nr 2/21 w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. ,,Budowa ulicy Leśnej w miejscowości Wróblina wraz z budową infrastruktury towarzyszącej i przebudową istniejących dróg publicznych"