Imienny wykaz głosowania na XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie

 w dniu 14.05.2021 r.