UCHWAŁA NR 0007.10 .2021 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 25 stycznia 2021 r.
w sprawie sprostowania Uchwały Nr 0007.76.2020 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.