Petycja w sprawie rozpatrzenia prośby  dotyczącej przystąpienia Gminy/Miasta/ Szkoły do konkursu w ramach programu "Podwórko NIVEA"- edycja 2021.