Obwieszczenie Starosty Tureckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn." Budowa ulicy Leśnej w miejscowości Wróbllina wraz z budową infrastruktury towarzyszącej i przebudową istniejacych dróg publicznych".