Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie obory do chowu bydła mlecznego na terenie gospodarstwa rolnego o obsadzie 113,13 DJP, zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 159 i 160 obręb Smaszew, gmina Tuliszków”.