Imienny wykaz głosowania na XXXVI sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie

 w dniu 17.02.2021 r.