Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 – procedury załatwianych spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.