Imienny wykaz głosowania na XXXV sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie

w dniu 25.01.2021 r.