Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie drogi gminnej nr 667081P Ogorzelczyn-Osada Leśna Ogorzelczyn-Grzymiszew".