Petycja do Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia uchwały 

 " W obronie prawdy, godności i wolności człowieka".