Petycja w interesie publicznym do rozpatrzenia przez Radę Miejską.