Petycja o podjęcie działań dotyczących sfinansowania projektu na zagospodarowanie terenu oraz naprawę drogi powiatowej przy ulicy Jana Pawła II.