Imienny wykaz głosowania na XXIX sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie

w dniu 29.09.2020 r.