Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi łączącej Gminę Tuliszków z Gminą Mycielin, odcinek drogi ze Smaszewa do Smaszewa Kolonii”.