Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie działki o nr ewid. 52/3, obręb Bicz, położonej w gminie Stare Miasto