Imienny wykaz głosowania na XXV sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie w dniu 24.07.2020r.