Imienny wykaz głosowania na XXIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie