Imienny wykaz głosowania na XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie w dniu 02.07.2020r.