Pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych odbędzie się w dniu 19 czerwca 2020r. w Urzędzie GiM w Tuliszkowie, sala nr 25 Urzędu GiM w dwóch terminach

- OBKW nr 1, 2 i 3 – godz. 12-ta

- OKW nr 4, 5 i 6 – godz. 13.30