O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia 10 czerwca 2020 roku